Pot associar-se qualsevol persona nascuda o resident a les Illes Balears, que hagi dirigit o escrit una obra audiovisual.

Si vols associar-te envia el teu cv, obra audiovisual i una carta de motivació a info@acib.es. Un cop rebut tot el material és sotmetrà a votació amb els associats.

QUOTA ANUAL

La quota a pagar per als socis d’ACIB es de 50 € anuals.

Colonya Caixa Pollença
IBAN: ES91 2056 0009 7141 0200 3869